Bestuurstruktuur

Hoof Uitvoerende Beampte

Erenst Pelser

Hoofbestuurder: Bedrywe


Henk de Beer

Senior Bestuurder: Meganisasie

 


Henry van Niekerk

Senior Bestuurder: Graan

 


Henry Gale

Senior Bestuurder: Bedrywe


Adam van Wyk

Hoofbestuurder: Handel


Oeloff Badenhorst

Senior Bestuurder Handel: Operasioneel

André Burger

Hoofbestuurder: Admin en Finansies 

Villiers van Veen

Senior Bestuurder: Krediet

 


Willem Burger

Senior Bestuurder: Informasie

 


Jacques Buys

Senior Bestuurder: Menslike Hulpbronne


Alwyn Burger

Senior Bestuurder: Admin en Krediet


Koos van Zyl

Senior Bestuurder: Finansies


Emmie Germishuys

Senior Bestuurder: Inligtings Tegnologie


Herbert Streicher

Senior Bestuurder Bemarking & Kommunikasie


Annelie van Wyk