Directors Structure

Chairman

Dirk van Papendorp

Vice Chairman

Schalk Viljoen

Thys Odendaal

Piet Sands Uys

Marais Pienaar

Adriaan Steyn

Thys Streicher

Johannes Joubert

Freddie Lourens

Nico de Kock

John Robertson