News

<< <  Page 2 of 2

Thursday, 02 March

SSK se Graanafdeling kan na afloop van ‘n baie goeie jaar, ‘n opgraderingsagterskot van R27.00 (uitgesluit BTW) per ton op koringlewerings en R40.00 (uitgesluit BTW) per ton op moutgarslewerings aan lede uitbetaal.

Thursday, 02 March

Read the latest Wenakker:

Friday, 16 September

Something for everyone

Friday, 20 May

September uitgawe.

Om die volledige uitgawe te lees kliek hier.

Thursday, 14 April

ADJUSTMENT OF THE IMPORT DUTY (TARIFF) ON WHEAT AND PROPOSED
REVIEW OF THE VARIABLE IMPORT DUTY (TARIFF) FORMULA ON WHEAT

Friday, 29 January

Nuutste Rentekoers Opdatering 2016

Wednesday, 30 May

Onbeheerde of “weghol brande” rig jaarliks miljoene rande se skade aan in die landelike omgewings van Suid-Afrika.

Monday, 12 March

Minimum lone: Sektorale Vasstelling 13: Plaaswerkers

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Met ingang van 1 Mei 2018 (gebasseer op die aanname dat die voorgestelde nasionale minimum loon inderdaad so gepromulgeer word – sien Staatskoerant 41257, Kennisgewing R1275 van 2017-11-17) sal die minimum loon vir alle plaaswerkers na R18-00 aangepas moet word – sien aangehegte uittreksel van Skedule 1, Item (2)(a) en Item 3.

Minimum wages: Sectoral Determination 13: Farm Workers 

We confirm that the minimum wages  for farm workers, effective 1 March 2018, are R3169-19 per month/, R731-41 per week/R16-25 per hour.

Please note that the wages of domestic workers and security guards, working on a farm, are also regulated  by the provisions of Sectoral Determination 13.  A domestic worker or security guard on a farm must thus also be paid at least R16.25 per hour.

In the event of the national minimum wage being promulgated – see Government Gazette 41257, Notice R1275 of 2017-11-17, the minimum wages for all farmworkers will be adjusted to R18.00 per hour effective 1 May 2018.  See attached  extract of Schedule 1, item (2)(a) and item 3.

Skedule 1 NML (pdf | 37.4 Kb)