Nuus

Page 1 of 3  > >>

Thursday, 06 September

Read the latest Wenakker:

Tuesday, 07 August

Kliek hier vir die SSK Jaarverslag 2018

Click here for the SSK Annual Report 2018

Thursday, 12 July

Die SSK Wintergraandag vind vanjaar plaas op 22 Aug 2018 te Uitkyk in die Riversdal distrik. Die program beloof om baie interessant te wees. Kontak asseblief vir Petro Heyneman by petro.heyneman@ssk.co.za om u teenwoordigheid op die dag te bevestig.

 

Thursday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Monday, 12 March

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Monday, 11 December

Read the latest Wenakker:

Thursday, 14 September

download SSK Riversdal Handleiding 2017 digital here:

Wednesday, 30 August

Read the latest Wenakker:

Friday, 04 August

Download interview (12:02 Min | Mp3 | 16.5 Mb)

Thursday, 02 March

SSK BETAAL KORING-EN GARS OPGRADERINGSAGTERSKOT AAN LEDE

SSK se Graanafdeling kan na afloop van ‘n baie goeie jaar, ‘n opgraderingsagterskot van R27.00 (uitgesluit BTW) per ton op koringlewerings en R40.00 (uitgesluit BTW) per ton op moutgarslewerings aan lede uitbetaal.

Volledige besonderhede hieroor word deur middel van ‘n omsendskrywe by SSK se Februarie 2017 maandstaat aangeheg.

Volgens Henk de Beer (Hoofbestuurder: Bedrywe) is dit ‘n groot voorreg dat dié uitbetaling vir SSK lede moontlik is, so kort na die ineenstorting van die canola silo’s op Swellendam in Desember 2015.

Personeel van die Graanafdeling kan met reg trots wees op die suksesvolle hantering van die onvoorsiene ramp. SSK is dankbaar oor die seën wat die organisasie in die afgelope jaar beleef het, asook die mate waarop die organisasie van hierdie geweldige terugslag kon herstel.