Nuus

Page 1 of 2  > >>

Thursday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Monday, 12 March

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Monday, 11 December

Read the latest Wenakker:

Thursday, 14 September

download SSK Riversdal Handleiding 2017 digital here:

Wednesday, 30 August

Read the latest Wenakker:

Friday, 04 August

Download interview (12:02 Min | Mp3 | 16.5 Mb)

Wednesday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Thursday, 25 May

SSK wens graag ons gewaardeerde SSK-lid, Johann Nel, van die Hoëkraal Landgoed in die Suurbraakstreek, geluk met sy toekenning as die Agri Wes-Kaap se Jongboer-van-die-Jaar. Hy sal die Wes-Kaap in die Nasionale Jongboer-van-die-Jaar kompetisie, later vanjaar, verteenwoordig. Ons wens hom alle sterkte toe.

Wednesday, 24 May

Andre Roux Direkteur van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap regering het as volg gereageer op navrae oor droogtehulp:

Thursday, 02 March

SSK BETAAL KORING-EN GARS OPGRADERINGSAGTERSKOT AAN LEDE

SSK se Graanafdeling kan na afloop van ‘n baie goeie jaar, ‘n opgraderingsagterskot van R27.00 (uitgesluit BTW) per ton op koringlewerings en R40.00 (uitgesluit BTW) per ton op moutgarslewerings aan lede uitbetaal.

Volledige besonderhede hieroor word deur middel van ‘n omsendskrywe by SSK se Februarie 2017 maandstaat aangeheg.

Volgens Henk de Beer (Hoofbestuurder: Bedrywe) is dit ‘n groot voorreg dat dié uitbetaling vir SSK lede moontlik is, so kort na die ineenstorting van die canola silo’s op Swellendam in Desember 2015.

Personeel van die Graanafdeling kan met reg trots wees op die suksesvolle hantering van die onvoorsiene ramp. SSK is dankbaar oor die seën wat die organisasie in die afgelope jaar beleef het, asook die mate waarop die organisasie van hierdie geweldige terugslag kon herstel.