Nuus

Page 1 of 2  > >>

Monday, 11 December

Read the latest Wenakker:

Thursday, 14 September

download SSK Riversdal Handleiding 2017 digital here:

Wednesday, 30 August

Read the latest Wenakker:

Friday, 04 August

Download interview (12:02 Min | Mp3 | 16.5 Mb)

Wednesday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Thursday, 25 May

SSK wens graag ons gewaardeerde SSK-lid, Johann Nel, van die Hoëkraal Landgoed in die Suurbraakstreek, geluk met sy toekenning as die Agri Wes-Kaap se Jongboer-van-die-Jaar. Hy sal die Wes-Kaap in die Nasionale Jongboer-van-die-Jaar kompetisie, later vanjaar, verteenwoordig. Ons wens hom alle sterkte toe.

Wednesday, 24 May

Andre Roux Direkteur van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap regering het as volg gereageer op navrae oor droogtehulp:

Wednesday, 03 May

Die Sentraal-Suid Koöperasie beleef voorspoedige tye danksy 'n kombinasie van slim samevoegings en beleggings in waardetoevoeging, die regte ondernemingsvorm vir die boere wat dit bedien en volgehoue verbeterde landboupraktyke.

Thursday, 02 March

Softlutions is a software development company, based in Somerset West and established approximately 6 years ago by SSK and the Softlutions’ Managing Director, Ben van Rensburg. SSK has had a 51% shareholding since its inception.

Thursday, 02 March

SSK se Graanafdeling kan na afloop van ‘n baie goeie jaar, ‘n opgraderingsagterskot van R27.00 (uitgesluit BTW) per ton op koringlewerings en R40.00 (uitgesluit BTW) per ton op moutgarslewerings aan lede uitbetaal.

Wednesday, 24 May

Wes-Kaap: Rampgebied en Droogtehulp

Andre Roux Direkteur van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap regering het as volg gereageer op navrae oor droogtehulp:

“Die Departement het reeds R60 miljoen beskikbaar gestel vir droogtehulp, waarvan tans nog ongeveer R20 miljoen beskikbaar is.  Finansiële hulp word tans aan boere in die Weskus en Sentraal Karoo, sowel as Kannaland en Witzenberg voorsien (die areas wat tot rampgebiede verklaar is).   Met die provinsiale rampverklaring wat nou plaasvind gaan die druk op die beskikbare fondse baie groter raak.

Tot datum is geen finansiële ondersteuning vanaf die Nasionale Regering verkry nie, behalwe vir ‘n R12 miljoen skema waartydens hulle voer aan boere in die Weskus en Sentraal Karoo voorsien het gedurende Nov/Des 2016.  AgriSA het ook ‘n donasie van R2.5 miljoen gemaak tov droogtehulp in die Wes Kaap.

Boere wat wil aansoek doen vir droogtehulp moet die nodige aansoekvorms (beskikbaar by ons plaaslike kantore en by Agri Wes Kaap se verteenwoordigers) invul en indien by ons Departement.

Agri Wes Kaap (Carl Opperman 082 944 0799) is betrokke by die reëlings rondom die verspreiding van voer wat geskenk is.

Andre Roux se kontak details is:

A S Roux Pr Eng
Tel: +27 (21) 808 5010
Fax: +27 (86) 746 2868
Cell: +27 (82) 907 1127

E-mail: andrer@elsenburg.com
Departmental Website: www.elsenburg.com
Provincial Website: www.westerncape.gov.za