News

Page 1 of 3  > >>

Thursday, 06 September

Read the latest Wenakker:

Tuesday, 07 August

Kliek hier vir die SSK Jaarverslag 2018

Click here for the SSK Annual Report 2018

Thursday, 12 July

Die SSK Wintergraandag vind vanjaar plaas op 22 Aug 2018 te Uitkyk in die Riversdal distrik. Die program beloof om baie interessant te wees. Kontak asseblief vir Petro Heyneman by petro.heyneman@ssk.co.za om u teenwoordigheid op die dag te bevestig.

 

Thursday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Monday, 12 March

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Monday, 11 December

Read the latest Wenakker:

Thursday, 14 September

download SSK Riversdal Handleiding 2017 digital here:

Wednesday, 30 August

Read the latest Wenakker:

Friday, 04 August

Download interview (12:02 Min | Mp3 | 16.5 Mb)

Wednesday, 24 May

Wes-Kaap: Rampgebied en Droogtehulp

Andre Roux Direkteur van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap regering het as volg gereageer op navrae oor droogtehulp:

“Die Departement het reeds R60 miljoen beskikbaar gestel vir droogtehulp, waarvan tans nog ongeveer R20 miljoen beskikbaar is.  Finansiële hulp word tans aan boere in die Weskus en Sentraal Karoo, sowel as Kannaland en Witzenberg voorsien (die areas wat tot rampgebiede verklaar is).   Met die provinsiale rampverklaring wat nou plaasvind gaan die druk op die beskikbare fondse baie groter raak.

Tot datum is geen finansiële ondersteuning vanaf die Nasionale Regering verkry nie, behalwe vir ‘n R12 miljoen skema waartydens hulle voer aan boere in die Weskus en Sentraal Karoo voorsien het gedurende Nov/Des 2016.  AgriSA het ook ‘n donasie van R2.5 miljoen gemaak tov droogtehulp in die Wes Kaap.

Boere wat wil aansoek doen vir droogtehulp moet die nodige aansoekvorms (beskikbaar by ons plaaslike kantore en by Agri Wes Kaap se verteenwoordigers) invul en indien by ons Departement.

Agri Wes Kaap (Carl Opperman 082 944 0799) is betrokke by die reëlings rondom die verspreiding van voer wat geskenk is.

Andre Roux se kontak details is:

A S Roux Pr Eng
Tel: +27 (21) 808 5010
Fax: +27 (86) 746 2868
Cell: +27 (82) 907 1127

E-mail: andrer@elsenburg.com
Departmental Website: www.elsenburg.com
Provincial Website: www.westerncape.gov.za